Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1. Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година [SUDGTL-BOOK-2014-315]
Файлът съдържа Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
2. Отчетъ на Русенската Окръжна Постоянна Комисия за дейностьта й презъ 1930 година: Представенъ на Русенския Окръженъ Съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ Февруарий 1930 година [SUDGTL-BOOK-2014-314]
Файлът съдържа „Отчет на Русенската окръжна постоянна комисия за дейността й през 1930 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
3. Отчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година: Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год. [SUDGTL-BOOK-2014-313]
Файлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата 1927/1928 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
4. Бюджетъ за приходите и расходите на Княжество България презъ 1897 година [SUDGTL-BOOK-2014-284]
Файлът съдържа „Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1897 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
5. Отчетъ на Шуменската окръжна постоянна комисия за деятелностьта й презъ 1924/1925 и 1925/1926 год.: Представенъ отъ Постоянната Комисия на Шуменския окръженъ съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ февруарий 1926 година [SUDGTL-BOOK-2014-238]
Файлът съдържа „Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за деятелността й през 1924/1925 и 1925/1926 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
6. Годишникъ на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1940 година [SUDGTL-BOOK-2014-182]
Файлът съдържа „Годишник на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1940 г.” Формат на файла - PDF. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
7. Годишникъ на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1938 година [SUDGTL-BOOK-2014-181]
Файлът съдържа „Годишник на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1938 г.” Формат на файла - PDF [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
8. Годишникъ на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1937 год. [SUDGTL-BOOK-2014-180]
Файлът съдържа „Годишник на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1938 г.” Формат на файла - PDF. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
9. Годишникъ на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1935 и 1936 год. [SUDGTL-BOOK-2014-179]
Файлът съдържа „Годишник на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за 1935 и 1936 г.” Формат на файла - PDF. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
10. Главенъ отчетъ на Софийската окръжна постоянна комисия за операциите й по прихода и разхода на окръга презъ бюджетното упражнение на 1928/1929 г. : Част ІІ [SUDGTL-BOOK-2014-178]
Файлът съдържа част втора на „Главен отчет на Софийската окръжна постоянна комисия за операциите й по прихода и разхода на окръга през бюджетното упражнение на 1927/1928 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.