SUDGTL-BOOK-2014-314

Отчетъ на Русенската Окръжна Постоянна Комисия за дейностьта й презъ 1930 година: Представенъ на Русенския Окръженъ Съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ Февруарий 1930 година


1931
- Русе

Описание: Файлът съдържа „Отчет на Русенската окръжна постоянна комисия за дейността й през 1930 година”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 8,13 МВ.
Език: bul Страници: 144
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Русе ; 1929 г. ; 1930 г. ; ХХ в. ; българи ; окръг ; околия ; община ; отчет ; приходи ; разходи ; финанси ; икономика ; стопанство ; земеделие ; култура ; съобщения ; водоснабдяване ; здравеопазване ; образование ; търговия ; занаяти ; промишленост ; благоустройство
Бележки: Поместени са много таблици. Съдържание: Въведение, стр. 1; Окръжно счетоводство, стр. 5; Общинско самоуправление, стр. 32; Общинска контрола, стр. 39; Окръжно самоуправление, стр. 52; Служба по личния съставъ на окръжния съветъ и на Постоянната комисия, стр. 56; Стопанска и културно-просветна дейность: Земледелие и отраслите му, стр. 59; Пътни и телефонни съобщения, стр. 76; Просветно дело, стр. 87; Повдигане промишленостьта, търговията и занятията въ окръга, стр. 93; Санитарно дело, стр. 95; Ветеринарно лечебно дело, стр. 113; Окръжно кооперативно планоснемачно бюро, стр. 119; Окръжно кооперативно водоснабдително бюро, стр. 124; Водоснабдяване на безводния „Дели-Орман” въ Русенски окръгъ, стр. 134.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2455

 

 Record created 2014-06-17, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF