SUDGTL-BOOK-2014-284

Бюджетъ за приходите и расходите на Княжество България презъ 1897 година


1897
Държавна печатница София

Описание: Файлът съдържа „Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1897 г.”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 7,91 МВ.
Език: bul Страници: VII, 226
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; ХІХ в. ; 1897 г. ; Фердинанд ; Княжество България ; Иван Евстратиев Гешов ; бюджет ; приходи ; разходи ; финанси ; икономика ; стопанство ; българи ; държава ; правителство ; министерство
Бележки: По-голяма част от съдържанието е под формата на таблици. Съдържание: Указъ № 1, стр. ІІІ; Докладъ до Негово Царско Височество Княза, стр. ІV; Балансъ за приходо-расходния бюджетъ на Княжество България за 1897 година, стр. V; Бюджетъ за приходите на Княжество България презъ 1897 година, стр. 1; Бюджетъ за расходите по Върховното Правителство презъ 1897 година, стр. 7; Бюджетъ за расходите по държавните дългове презъ 1897 година, стр. 11; Бюджетъ за расходите по Върховната Сметна Палата презъ 1897 година, стр. 15; Бюджетъ за расходите по Министерството на Външните Работи и Исповеданията презъ 1897 година, стр. 19; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерство на Външните Работи и Исповеданията презъ 1897 година, стр. 23; Бюджетъ за расходите по Министерството на Вътрешните Работи презъ 1897 година, стр. 31; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерство на Вътрешните Работи презъ 1897 година, стр. 37; Бюджетъ за расходите по Министерството на Народното Просвещение презъ 1897 година, стр. 53; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерство на Народното Просвещение презъ 1897 година, стр. 57; Бюджетъ за расходите по Министерството на Финансите презъ 1897 година, стр. 75; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерство на Финансите презъ 1897 година, стр. 81; Бюджетъ за расходите по Министерството на Правосъдието презъ 1897 година, стр. 97; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерство на Правосъдието презъ 1897 година, стр. 101; Бюджетъ за расходите по Военното Министерство презъ 1897 година, стр. 115; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Военното Министерство презъ 1897 година, стр. 119; Бюджетъ за расходите по Министерството на Търговията и Земледелието презъ 1897 година, стр. 147; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерството на Търговията и Земледелието презъ 1897 година, стр. 155; Бюджетъ за расходите по Министерството на Общите Сгради, Пътищата и Съобщенията презъ 1897 година, стр. 171; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Министерството на Общите Сгради, Пътищата и Съобщенията презъ 1897 година, стр. 177; Бюджети за приходите и разходите на Държавните Железници, на Държавната мина „Перникъ” и на Държавната Печатница през 1897 година, стр. 187; Указъ № 3, стр. 189; Докладъ до Негово Царско Височество Княза, стр. 190; Балансъ за приходо-расходните бюджети на Държавните Железници, на Държавната мина „Перникъ” и на Държавната Печатница през 1897 година, стр. 191; Бюджетъ за приходите и расходите по Експлоатацията на Държавните Железници през 1897 година, стр. 195; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Експлоатацията на Държавните Железници през 1897 година, стр. 199; Бюджетъ за приходите и расходите на Държавната мина „Перникъ” през 1897 година, стр. 209; Обяснителна таблица на бюджета за расходите на Държавната мина „Перникъ” през 1897 година, стр. 213; Бюджетъ за приходите и расходите на Държавната Печатница през 1897 година, стр. 217; Обяснителна таблица на бюджета за расходите по Държавната Печатница през 1897 година, стр. 221.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. Бн15353

 

 Record created 2014-06-08, last modified 2014-06-08


Fulltext:
Download fulltext
PDF