Фото архив

Фото архив

Кратко описание на колекцията

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"