Информация за Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"

Дигиталната библиотека СУ "Св.Климент Охридски" sudigital (http://lib.sudigital.org/?ln=bg) е достъпна за студенти в бакалавърска степен на всички специалности от Исторически факултет на Софийски университет с използването на факултетния номер като потребителско име и парола при поискване от системата. За проблеми с достъпа и допълнителна информация се обръщайте към гл. ас. Димитър Григоров на e-mail: 

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"