Заключителна конференция по проекта SUdigital, 20.02.2014

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез Историческия факултет и екипа на проект „SUDigital – Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство“, изпълняван по договор № ДО02-141/15.12.2008 г. с фонд „Научни изследвания” към МОН, имат удоволствието да Ви поканят на среща-разговор по проблемите на дигитализацията на културно-историческото наследство в Университета. Основен акцент в нея ще бъде представянето на постиженията в работата по проекта за периода 2008 – февруари 2014 г.
Срещата ще се състои на 20 февруари от 9.30 часа в Нова конферентна зала на Софийския университет. За участие са поканени представители на български институции с опит в дигитализацията на културно-историческо наследство. Очакваме споделяне на позитивни резултати и очертаване на перспекитви за бъдещо сътрудничество. 
По-долу е приложена програмата на събитието.
Attachment Размер
Programa_SUDigital_20_02_2014.pdf 5.45 MB

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"