Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 43 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1. Дневници на Четвьртото Обикновенно Народно събрание (Пьрва редовна сессия): Книга ІІІ (Заседание LXII до LXXVI отъ 11 Януарий 1885 до 27 Януарий 1885 год): Дневникъ (Стенографический) на ІV Обикновенно Народно събрание (Пьрва редовна сессия) [SUDGTL-BOOK-2014-316]
Файлът съдържа „Дневник (стенографски) на ІV обикновено Народно Събрание (Първа редовна сесия)” от 1885 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
2. Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година [SUDGTL-BOOK-2014-315]
Файлът съдържа Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
3. Отчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година: Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год. [SUDGTL-BOOK-2014-313]
Файлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата 1927/1928 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
4. Изложение за състоянието на Севлиевското окръжие презъ 1896/97 година: Представено на Севлиевский Окр. Съветъ, при откривание 1-та му редовна Септемврийска сессия, презъ 1897 година отъ Севлиевский Окръженъ Управитель В. Грудовъ / В. Грудов [SUDGTL-BOOK-2014-308]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Севлиевското окръжие през 1896/97 г., представено на Севлиевския окръжен съвет, при откриване на 1-та му редовна септемврийска сесия, през 1897 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
5. Изложение за Състоянието на Русенския окръгъ презъ 1925 и 1926 година: Представено на Русенския Окръженъ Съветъ при откриване редовната му сесия презъ 1927 година отъ Русенския окръженъ управителъ Борисъ Димевъ / Борис Димев [SUDGTL-BOOK-2014-307]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Русенския окръг през 1925 и 1926 г., представено на Русенския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия през 1927 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
6. Изложение за състоянието на Разградското Окръжие презъ 1898-1899 год.: Представено на Разградский Окр. Съветъ, при откривание редовната му сесия презъ 1899 година отъ И. Д. Разградский Окр. Управитель Ю. Г. Рашевъ / Ю. Г. Рашев [SUDGTL-BOOK-2014-306]
Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Разградското окръжие през 1898-1899 г., представено на Разградския окръжен съвет, при откриване на редовната му сесия през 1899 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
7. Бюджетъ за приходите и расходите на Княжество България презъ 1897 година [SUDGTL-BOOK-2014-284]
Файлът съдържа „Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1897 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
8. Думи и дела: Финансови и економически студии / Иван Евстратиев Гешов [SUDGTL-BOOK-2014-271]
Файлът съдържа финансови и икономически студии на Иван Евстратиев Гешов „Думи и дела”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
9. Български алманахъ за 1911 год. : Година ІХ (Издание на: Я. Икономовъ, Ат. Дамяновъ и & Сие) [SUDGTL-BOOK-2014-263]
Файлът съдържа Български алманах за 1911 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
10. Дневник (стенографски) на ХІХ-то обикновено Народно събрание: Втора редовна сесия (Кн. ІV) [SUDGTL-BOOK-2014-257]
Файлът съдържа „Дневник (стенографски) на ХІХ-то обикновено Народно събрание. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.