SUDGTL-MAPS-2010-025

Map of Turkey in Europe Illustrating the Berlin Congress Treaty, July, 1878 [Карта на Европейска Турция, илюстрираща Берлинския договор, юли, 1878 г.]

Език: eng Страници: 1 Ключови думи: Балкански полуостров ; Нова история ; Берлински договор ; България ; Източна Румелия ; Русия ; Османска Империя ; Кипър ; Персия ; Армения ; Южна Бесарабия ; Добруджа ; Румъния ; Сърбия ; Гърция ; Черна Гора ; Австро-Унгария ; Великобритания ; Руско-турска война, 1877-1878
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Карта на Балканския полуостров, съгласно Берлинския мирен договор от 1878 г. ЦДА, ф. 1215 Колекция “Д-р Симеон Симов”. В картата са вписани две по-малки карти A Map showing the Relation of Cyprus to the Adjacent Coasts [Карта, показваща мястото на Кипър спрямо съседните брегове] Map of Armenia to illustrate Articles 58, 59, 60 of the Treaty of Berlin [Карта на Армения, илюстрираща Член 58, 59, 60 от Берлинския договор].

Note: Картата в общи линии, очертава териториалните промени, свързани с Берлинския договор. Маркирани са различията спрямо Санстефанския предварителен мирен договор. Интересна е дребната корекция в османо-персийската граница, посочена на тази карта (вероятно става дума за Член LX на Берлинския договор, според който "Високата порта отстъпва на Персия града и околностите на Кутур, както е определено от Смесената англо-руска комисия за очертаване на границите на Турция и Персия"). С червено е отбелязана промяната в статута на балканските държави (признаването на независимостта на Румъния, Сърбия и т.н.)
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2010-05-17, last modified 2010-05-18


Fulltext:
Download fulltext
JPG