Published Article SUDGTL-ARTICLE-2014-326

Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией: Във: Byzantinobulgarica, I

Петър Хр. Петров

1962
Academie des sciences de Bulgarie, Universite de Sofia Sofia

Описание: Файлът съдържа статията на Петър Хр. Петров „Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 3,58 МВ.
Език: rus Страници: 121-144
Ключови думи: История ; България ; Средновековие ; Средновековна българска история ; Х в. ; Византия ; Балкани ; българи ; въстание ; български земи ; боляри ; комитопули ; Петър ; Боян ; Мойсей ; Давид ; Арон ; Самуил
Бележки: Проучването е посветено на борбата на българите с Византия през втората половина на Х в.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 0 6939

 

 Record created 2014-06-24, last modified 2014-06-24


Fulltext:
Download fulltext
PDF