SUDGTL-BOOK-2014-321

Нота на германското правителство до Югославия

Печатница Frickert & Co. Berlin

Описание: Файлът съдържа „Нота на германското правителство до Югославия” и „Меморандум към нотата до Югославското правителство”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 1,47 МВ.
Език: bul Страници: 30
Ключови думи: История ; Балкани ; Съвременна история на Балканите ; Германия ; Югославия ; Европа ; Втора световна война ; Унгария ; ХХ в. ; Стоядинович ; Тристранен пакт ; Великобритания ; нота ; документи ; правителство
Бележки: Съдържание: Нота на германското правителство до Югославия, стр. 1; Меморандумъ къмъ нотата до Югославското правителство, стр. 11.
Бележки: -

 

 Record created 2014-06-23, last modified 2014-06-24


Fulltext:
Download fulltext
PDF