SUDGTL-BOOK-2014-313

Отчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година: Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год.


1930
Печатница „Ив. К. Божиновъ” София

Описание: Файлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата 1927/1928 година”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,86 МВ.
Език: bul Страници: 133
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; 1927 г. ; 1928 г. ; 1929 г. ; ХХ в. ; Петрич ; българи ; околия ; приходи ; разходи ; икономика ; стопанство ; финанси ; отчет ; бюджет ; община ; телефони ; съобщения ; земеделие ; скотовъдство ; автомобилни съобщения ; благотворителност
Бележки: Голяма част от съдържанието е под формата на таблици. Съдържание: Главенъ отчетъ на Петричката Окр. Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година. Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год., стр. 3; Кратъкъ отчетъ на Петричката Окр. Постоянна Комисия за време отъ 1. ІV. 1928 г. до 31. ХІІ. 1928 год. вкл. по бюджета за фин. 1928/1929 година, стр. 61; Контрола на общините, стр. 110; Телефонна мрежа, стр. 13; Стопански отделъ, стр. 115; Автомобилни съобщения Симитли – Неврокопъ, стр. 128; Раздадена помощь на гладуващите въ Огражденъ и Горно Джумайско, стр. 132.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2450

 

 Record created 2014-06-17, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF