@article{Маренин:18831,
   author    = "Д-р Н. Маренин",
   title    = "Историята на новооткритото
           сръбско училище във Велес",
   year     = "1900",
   note     = "Авторът проследява историята на
           откриването на сръбското
           училище във Велес, поставяйки я в
           контекста на сръбската
           пропаганда в Македония. В
           книгата са представени различни
           писма с коментари на автора към
           тях.",
}