История на Европа
(МСЮЕ Европа)

Това е задължителен курс за студентите в бакалавърска специалност "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" на ИФ. Лекциите на доц. Костадин Грозев се провеждат всеки петъкк от 13.15 ч в ауд. 37 на СУ. Семинарните занятия се водят от гл. ас.д-р Гергана Алексиева.