История на българската външна политика ( след 1944 г.)
(ЮФ2011 МО бакалаври)

Това е курс за бакалаври в специалност МО към ЮФ с лектор доц. д-р Е. Калинова и се провежда във вторник от 10 до 13 ч в ауд. 218 на СУ