Извори и историография на съвременната българска история
(ИФ 2011 - историци бакалаври)

Това е курс в бакалавърската специализация по нова и съвременна българска история за студенти историци, 4 курс. Занятията при доц. Евгения Калинова се провеждат всеки петък от 10.00 - 13.00 ч