Съветският фактор в Източна Европа
(2011 МП Русия)

МП Русия