Преходът в Източна Европа
(2011 МПЮИЕ)

МП Европейски Югоизток