Международни отношения в Източния блок
(2011 МОИБ)

Това е курс за магистри в МП "Кризи, конфликти, дипломация в световната политика ХVІ - ХХІ век". курсът се води от доц. д-р Искра Баева и се провежда всеки понеделник от 11 до 13 ч в ауд 37 А на ИФ.