Наследството на Студената война МП Кризи
(СВ наследство)

Това е курс за студентите от първи курс в Магистърската програма "Кризи, конфликти и дипломация в международната политика ХVІІ - ХХІ век". Курсът се чете от доц. д-р Костадин Грозев през летния семестър на академичната 2013-2014 г. (всeки понеделник от 17.15 до 19 ч в ауд. 37 на ИФ)