История на САЩ зад. 2016-2017
(САЩ)

Това е курс от специализацията по Съвременна история за студенти-задочници от бакалавърската специалност "История"