Политически партии и партийни системи, 1878-1944
(Политически партии І)

Това е задължителен курс на доц. д-р Валери Колев в МП по Нова и Съвременна българска история. Провежда се през втория/летен семестър в 33 кабинет.