Гражданско образование.История и съвременни измерения
(ИФ)


Това е свободноизбираем курс на д-р Георги Якимов за студентите от ІІІ и ІV курс бакалавърска степен на всички специалности в ИФ, обучаващи се за учителска правоспособност.
Скоро освен програмата ще бъдат качени и учебни материали, които могат да се ползват чрез платформата Moodle