История на българската външна политика (1879-1944)
(ИБВП)

Това е задължителен курс на доц. д-р Валери Колев за студентите от ІІ курс в бакалавърската програма "Международни отношения" към ЮФ на СУ. Курсът се провежда всеки вторник от 9 до 12.00 ч в ауд. 218 на Ректората.