История на Балканските народи
(Балкани 16-19 в.)

Това е страницата онлайн с учебни материали за семинарните занятия със студентите ІІІ курс, специалност "История" при ас. Мария Баръмова.