• Това е модул към Дискусионния клуб "Международна журналристика" за студенти-неспециалисти задочници в МП "Журналистика" на ФЖМК за зимния семестър на 2015/2016 г. Занятията ще се провеждат според предварително уточнената програма на 31 октомври и 1 ноември 2015 г.