Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 9 records found   Search took 0.01 seconds. 
1.
Карта на Римската държава (с Рим) : Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи
1894

Историческа карта на Римската държава (с Рим). [...]


Ключови думи: историческа карта, исторически атласи, Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи, Д В Манчов, Римска империя, Рим, Първа пуническа война, ІІІ век пр. Хр., ІІ век пр. Хр., І век пр.Хр., Испания, Галия, Италия, Илирия, Британия, Германия, Сарматия, Дакия, Мизия, Тракия, Македония, Стара история
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-327

2.
Карта на Европа във времето на преселението на народите. С карта на Европа в 476 г. : Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи
1894

Историческа карта на Европа във времето на преселението на народите. [...]


Ключови думи: историческа карта, исторически атласи, Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи, Д В Манчов, Европа, Западна Римска империя, Източна Римска империя, преселение на народите, V век, Британия, Галия, Испания, Италия, Вестготско кралство, Остготско кралство, Вандалско кралство, славянски народи, готи, хуни, алани, вандали, Ит
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-326

3.
Карта на Средна Европа от времето на Иисус Христос : Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи
1894

Историческа карта на Средна Европа от времето на Иисус Христос. [...]


Ключови думи: историческа карта, исторически атласи, Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи, Д В Манчов, Британия, Велика Германия, Средна Европа, Белгия, Панония, Илирия, Италия, Испания, Галия
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-325

4.
Италия (с околностите на Рим и Неапол): Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи
1894

Историческа карта на Италия с допълнителни карти на околностите на Рим и Неапол [...]


Ключови думи: историческа карта, исторически атласи, Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи, Д В Манчов, Италия, Венеция, Сардиния, Сицилия, Рим, Неапол, Цисалпийска Галия, Транспаданска Галия, Лигурия, Етрурия, Лациум , Лигурия, Корсика, пътища, Средиземно море, Адриатическо море, Тиренско море
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-314

5.
Стари свет. С харти Мала Азия и държава на Александър Велики: Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи
1894

Историческа карта на Стари свет [...]


Ключови думи: историческа карта, исторически атласи, Учебен атлас с изображения на паметници от искусството и бита на старите и новите народи, Д В Манчов, Мала Азия, Александър Велики, Германия, Сарматия, Галия, Испания, Илирия, Тракия, Македония, Армения, Киликия, Асирия, Мидия, Иран, Бактрия, Согдияна, Арагозия, Персия, Вавилон, Сирия, Арабия, Египет, Либия, Африка, Нимидия, Мавритания, Картаген, Етиопия, Кипър, Крит, Сицилия, Сардиния, История на Стария свят
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-308

6.
Gaule Mérovingienne [Галия на Меровингите]: Histoire et Géographie Atlas général Vidal-Lablache
1911

Включени са картите: Gaule à l`avènement de Clovis (481) [Галия до идването на власт на Кловис (Хлодвиг)(481 г.)], Мащаб: 1:12 000 000; Monarchie Franque à la mort de Clovis (511) [Франкската монархия при смъртта на Хлодвиг (511 г.)], Мащаб: 1:12 000 000; Gaule à la mort de Clotaire (561) [Галия при смъртта на Клотар (Хлотар) (561 г.)], Мащаб: 1:12 000 000; Gaule au traité d`Angelot (587) [Галия според договора от Андело (587 г.)], Мащаб: 1:12 000 000; Gaule sous Dagobert (628) [Галия при Дагоберт (628 г.)]; Gaule à l`avènement de Charles Martel (714) [Галия при идването на власт на Карл Мартел], Мащаб: 1:12 000 000. [...]


Ключови думи: Средновековие, политическа карта, Галия, Франция, Меровинги, майордоми, Австразия, Неустрия, Аквитания, Бургундия, Бретан, Гаскония, Ломбардия, Прованс, Реймс, Руан, Орлеан, Бордо, Метц, Париж, Източна Римска империя, Англия, Германия, Кралство на вестготи, Кралство на Сиагрий, Кралство на Одоакър, англо-саксонци, тюринги, Кловис (Хлодвиг), Хлотар, Дагоберт, Карл Мартел, Пипин, Одоакър, Сиагрий
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-175

7.
Germanie Ancienne [Древна Германия]: Histoire et Géographie Atlas général Vidal-Lablache
1911

Картата включва Germanie Ancienne [Древна Германия], Мащаб: 1:6 000 000, разстоянията са в римски мили и в галски левги [...]


Ключови думи: Античност, Европа, Римска империя, Германия, германски племена, англи, сакси, тевтони, тюринги, франки, свеви, бургунди, вандали, херуски, маркомани, сикамбри, бастарни, тавриски, Швеция, Скандия, Дания, Херсонес Кимврийски, Белгия, Галия, Хелвеция, Алемания, Панония, Виндобона, Дакия, Сарматия, славяни, Траян, Адриян
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-165

8.
Gaule au temps de César [Галия по времето на Цезар]: Histoire et Géographie Atlas général Vidal-Lablache
1911

Картата включва: Gaule au temps de César [Галия по времето на Цезар], Мащаб: 1:5 000 000, разстоянията са в километри, римски мили и галски левги (ценното е, че е дадено съотношението километър:римска миля:галска левга); картата Alesia, 52 avant Jésus Christ [Алезия, 52-ра година преди Христа], Мащаб: 1:160 000, разстоянията са в километри [...]


Ключови думи: Античност, Галия, Римска империя, Юлий Цезар, пътна мрежа, Британия, Лондиниум (Лондон), Германия, Белгия, Испания, Келтика, Цизалпийска Галия, Аквитания, Прованс, Масалия (Марсилия), Алезия, Герговия, Лутеция
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-164

9.
Conquètes romaines [Римските завоевания]: Histoire et Géographie Atlas général Vidal-Lablache Автор:
1911

Включена е картата Conquètes romaines [Римските завоевания], Мащаб: 1:12 500 000, разстояния в километри и римски мили. [...]


Ключови думи: Античност, Римска империя, политическа карта, пътна система, Европа, Хибърния (Ирландия), Британия, Лондиниум, Скандиа, Германия, Колония Агрипина, германски племена, англи, сакси, маркомани, бастарни, батави, квади, сикамбри, Белгия, Галия, Аквитания, Нарбона, Масалия (Марсилия), Испания, Лузитания, Италия, Рим, Цизалпийска Галия, Панония, Балкански полуостров, Далмация, Либурния, Мизия, Дардания, Македония, Пела, Епир, Ахея, Атина, Тракия, Дакия, Сармизегетуза, карпи, Азия, Сарматия, роксолани, хуни, алани, Боспорско царство, Кавказ, Колхида (Лазика), Албания (Кавказка), Арменско царство, Партия, Ктезифон, Месопотамия, Сирия, Антиохия, Палмира, Дамаск, Мала Азия, Понт, Ликия, Лидия, Пафлагония, Киликия, Кападокия, Кария, Витиния, Петра, Палестина, Северна Африка, Египет, Александрия, Либия, Киренайка, Триполитания, Нумидия, Мавритания, Атлантически океан, Средиземно море, Адриатическо море, Йонийско море, Егейско море, Черно море, Каспийско море, Балеарски острови, Корсика, Сардиния, Сицилия, Сиракуза, Крит, Кипър, лимес, Пойтингер
Документ номер: SUDGTL-MAPS-2010-163


Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.