Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'


No exact match found for n.a., using n a instead...
Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 9 records found   Search took 0.02 seconds. 
1. Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1909/1910 г. / n. a. [SUDGTL-BOOK-2013-207]
Файлът съдържа доклад-изложение за демографското, икономическото, здравното и обществено състояние, развитие и промени в Шуменското окръжие за 1903/1904 година. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
2. Реч на председателя на Съюза на запасните офицери пред г. г. делегатите на XV редовен конгрес в гр. Горна Джумая на 29 октомври 1933 г., последвана от решенията на конгреса / n.a. [Борис Сирманов] [SUDGTL-BOOK-2011-100]
Файлът съдържа издадената в брошура реч на председателя на Съюза на запасните офицери, изнесена на XV редовен конгрес. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
3. Изплащане окупационния дълг на бившата Източна Румелия / n.a. [SUDGTL-BOOK-2011-097]
Файлът съдържа дипломатическата преписка на Министерството на външните работи и изповеданията относно изплащането на окупационния дълг на Източна Румелия. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
4. Шпионажът на К. Тодоров и Ал. Обов / n.a. [SUDGTL-BOOK-2011-089]
Файлът съдържа книга за следствието и процеса срещу Ал. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
5. Азбучник към стенографските дневници на Народното събрание в Царство България и Областното събрание на бившата Източна Румелия, от Освобождението до 18 август 1916 г.: Дял I. Закони, законопроекти, предложения, решения и др. / n.a. [SUDGTL-BOOK-2011-087]
Файлът съдържа първата част от "Азбучник към стенографските дневници на Народното събрание в Царство България и Областното събрание на бившата Източна Румелия, от Освобождението до 18 август 1916 г.", второ преработено и допълнено издание. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
6. Das Buch für Alle: Chronik der Gegenwart / n.a. [XXXVII] [SUDGTL-NEWSP-2011-169]
Файлът съдържа брой от немския вестник "Das Buch für Alle". [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
7. Отчет за деятелността на Софийското търговско дружество през 1909/910 г. : Пета от неговото основаване / n.a. [SUDGTL-BOOK-2011-070]
Файлът съдържа книга с отчет за дейността на Софийското търговско дружество през 1909-10 г. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
8. Конвенциjа о манипулациjи и продаjи дувана за извоз Краљевине срба, хрвата и словенаца [Конвенция за производството и продажбата на тютюн за износ от Кралството на сърби, хървати и словенци] / n.a. [SUDGTL-BOOK-2011-069]
Файлът съдържа текста на конвенция за производство и износ на тютюни и тютюневи изделия от Кралството на сърби, хървати и словенци (КСХС). [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
9. Les Atricites serbes en Macedoine (1912-1915) avec 20 potraits joints au texte [Сръбските жестокости в Македония (1912-1915) с 20 портрета към текста]: Extraits du livre "Le regime serbe et la lutte revolutionnaire en Macedoine" par C. Parlitcheff - Sofia 1917 [Извадки от книгата "Сръбският режим и революционната борба в Македония" от К[ирил] Пърличев - София 1917] / n.a. [C. Parlitcheff/Кирил Пърличев] [SUDGTL-BOOK-2011-041]
Файлът съдържа пропагандната брошура "Les Atricites serbes en Macedoine (1912-1915) avec 20 potraits joints au texte" [Сръбските жестокости в Македония (1912-1915) с 20 портрета към текста]. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.