000000602 001__ 602
000000602 037__ $$aSUDGTL-MAPS-2010-330
000000602 041__ $$abul
000000602 245__ $$aИзлазен пункт Райко Даскалово (Владая)$$bНароден парк Витоша. Пътеводител. Арх. Делчо Сугарев, инж. Методи Милков, Кирил Шопов (съст.)
000000602 260__ $$c1956
000000602 260__ $$aСофия
000000602 260__ $$bДържавно издателство за физкултура и спортно-техническа литература
000000602 300__ $$amult. p
000000602 500__ $$aИнтересна цветна туристическа карта на Витоша от "Излазен пункт Райко Даскалово (Владая)". Картата е от средата на 50-те, когато планината е превърната в "народен" парк и се развива работнически и изобщо профсъюзен туризъм. Виждат се някои от стратите имена на населени места и хижи в района на планината. Картата е част от подробен пътеводител за планината. 
000000602 520__ $$aТуристическа карта на Витоша от "Излазен пункт Райко Даскалово (Владая)". Без мащаб. Размери на файла 1975х2789, 1.62 МВ. 
000000602 6531_ $$aтуристическа карта
000000602 6531_ $$aпътеводител
000000602 6531_ $$aНароден парк Витоша. Пътеводител
000000602 6531_ $$aДелчо Сугарев
000000602 6531_ $$aМетоди Милков
000000602 6531_ $$aКирил Шопов
000000602 6531_ $$aтуризъм
000000602 6531_ $$aБългария
000000602 6531_ $$aБългария, 1944-1989
000000602 6531_ $$aсоциализъм
000000602 6531_ $$aкомунизъм
000000602 6531_ $$aВитоша
000000602 6531_ $$aСофия
000000602 6531_ $$aВладая
000000602 6531_ $$aРайко Даскалово
000000602 6531_ $$aКняжево
000000602 6531_ $$aМърчаево
000000602 6531_ $$aЧерни връх
000000602 6531_ $$aХижа Малчика
000000602 6531_ $$aКумата
000000602 6531_ $$aЧерната скала
000000602 6531_ $$aКопитото
000000602 6531_ $$aХижа Бор
000000602 6531_ $$aБялата вода
000000602 6531_ $$aСелимица
000000602 6531_ $$aВитошка конференция
000000602 6531_ $$aБистрата река
000000602 6531_ $$aгеография на България
000000602 6531_ $$aХХ век
000000602 8560_ [email protected]
000000602 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/602/files/SUDGTL-MAPS-2010-330.jpg
000000602 8564_ $$qhttps://lib.sudigital.org/record/602/files/icon-SUDGTL-MAPS-2010-330.gif$$xicon
000000602 909C0 $$Y1956
000000602 980__ $$aMAPS