SUDGTL-BGCW-2010-312

Съдоклад на отделите "Организационен", "Идейно- възпитателна дейност" и "Култура" на на Централния комитет на ДКМС


1985

Описание: Докладът от 23 ноември 1985 г. разглежда организаторската и политическата работа на Благоевски районен комитет на ДКМС - София и Общински комитет на ДКМС - Варна с младежките групи. Отчита, че възникването на младежки групи в някои големи градове на страната е продукт на буржоазната идеологическа диверсия.
Език: bul Страници: 15
Ключови думи: буржоазна идеологическа диверсия ; младежки групи ; Благоевградска районна комсомолска организация ; Благоевски РК на ДКМС ; Общинска комсомолска организация - Варна ; Общински комитет на ДКМС - Варна ; ДКМС ; българска младеж
Бележки: ЦДА, Ф.1053,оп.13, а.е.652,л.58-72

 

 Record created 2010-10-08, last modified 2010-10-11


Fulltext:
Download fulltext
PDF