SUDGTL-BGCW-2010-261

Решение на Секретариата на ЦК на ДКМС и ръководството на МВР за по-нататъшно усъвършенствуване съвместната дейност в борбата срещу идеологическата диверсия, престъпността и отрицателните прояви сред младежта


1984

Описание: Решенията от проведеното на 10 юли 1984 г. съвместно заседание на Секретариата на ЦК на ДКМС с ръководството на МВР за някои проблеми в работата с младежта предвижда серия от конкретни мерки на ДКМС и МВР за активизиране на работата с младежта и противодействие на идеологическата диверсия.
Език: bul Страници: 12
Ключови думи: БКП ; ДКМС ; МВР ; ЦК на ДКМС ; Секретариат на ЦК на ДКМС ; V пленум на ЦК на ДКМС ; ДОТ ; Национален политически конкурс ; ТНТМ ; Факултети по обществени професии ; идеологическа диверсия ; престъпност ; младеж ; младежка политика на БКП
Бележки: ЦДА, Ф. 1053, оп. 13, а.е. 1007, л. 36 - 47

 

 Record created 2010-07-27, last modified 2010-07-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF