SUDGTL-BGCW-2010-259

Стенограма от съвместно заседание на Секретариата на ЦК на ДКМС и ръководството на МВР


1984
ЦДА София

Описание: Стенограмата от заседания на Секретариата на ЦК на ДКМС, проведено на 10 юли 1984 г. На заседанието присъства министърът на вътрешните работи Димитър Стоянов и разглежда актуални проблеми на младежта в НРБ, политиката на БКП и ДКМС по отношения на средношколска, университетска и трудова младеж, както и актуалната политическа ситуация в страната и задачите на ДКМС.
Език: bul Страници: 35
Ключови думи: България, 1944-1989 ; комунизъм ; социализъм ; ДКМС ; ЦК на ДКМС ; Секретариат на ЦК на ДКМС ; ОК на ДКМС Варна ; Пънк ; Рокери ; Кисери ; Видеотеки ; Тодор Живков ; Станка Шопова ; Николай Добрев ; Андрей Бунджулов ; Агитация и пропаганда ; Тошо Недялков ; Николай Камов ; Исай Пешев ; К. Кутев ; Петър Митев ; Кръстьо Иванов ; Димитър Стоянов ; Съвременна история ; ХХ век
Бележки: ЦДА, Ф.1053, оп. 13, а.е.1007, л. 1 - 35
Бележки: ЦДА, Ф.1053, оп. 13, а.е.1007

 

 Record created 2010-07-26, last modified 2010-07-26


Fulltext:
Download fulltext
PDF