SUDGTL-MAPS-2010-156

Méditeranée du VII au V siècle au J.-C. [Средиземноморския свят от VІІ до V век преди Христа]: Histoire et Géographie Atlas général Vidal-Lablache
Автор: Vidal-Lablache
Librarie Armand Colin
Paris
1911

Език: fre Страници: 8-9 Ключови думи: древна етнография ; Античност ; Средиземноморие ; Европа ; келти ; гали ; иберийци ; келтиберийци ; етруски ; латини ; Рим ; хелвети ; бастарни ; тавриски ; скордиски ; либурни ; скити ; гети ; одриси ; сармати ; Корсика ; Сицилия ; Крит ; Черно море ; Балкански полуостров ; Кавказ ; Каспийско море ; Азия ; Мала Азия ; финикийци ; Персия ; Тир ; Ханон ; Омир ; Ератостен ; Птолемей ; Херодот ; Кипър ; Африка ; Египет ; Етиопия ; Либия ; Картаген ; нумидийци ; гетули
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Включва картите: Méditeranée du VII au V siècle au J.-C. [Средиземноморския свят от VІІ до V век преди Христа], Мащаб: 1: 12 500 000 разстояние в километри; Périple de Hannon [Обиколката на Ханон (Ханон е финикийски мореплавател на египетска служба при 26-тата династия, за когото се смята, че е обиколил Африка)]; Geographie d`Homér [Светът според Омир]; Monde habité d`après Hérodote, V siècle av. J.C. [Обитаемият свят, според Херодот, V век преди Христа]; Carte d`Ératosthènes, III siècle avant J.C. [Картата на Ератостен, ІІІ век преди Христа]; Carte de Ptolémée, II siècle après J.C. [Картата на Птолемей, ІІ век след Христа]; Carthage [Картаген], Мащаб: 1:100 000 разстояние в километри; Tyr [Тир], Мащаб: 1:100 000 разстояние в километри. Размер на файла: 5807х4037; 24.1 МВ.

Note: Детайлна етнографска и политическа карта на Средиземноморския ареал, на която са представени почти цяла Европа, Мала Азия, Палестина и Северна Африка. Включени са и схеми на градовете Картаген и Тир, както и няколко карти, създадени между V век преди Христа до ІІ век след Христа - от Ханон, през Омир, Херодот, Ератостен до Птолемей, показващи промените в представите за света. В обяснителния текст е отбелязано, че е представен Средиземноморския свят до момента на завоеванията на Александър Македонски и издигането на Рим. Проследено е разпространението на финикийските и гръцките колонии по средиземноморските брегове, западането на етруските за сметка на римляните и настъплението на келтите в Южна и Централна Европа.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2010-06-22, last modified 2010-06-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG