@article{посочен:22,
   author    = "не е посочен автор",
   title    = "Балкански полуостров [карта, 1940]:
           Атлас Илюстрована политика:
           Голямо илюстровано издание",
   year     = "1940",
   note     = "Картата представя Югоизточна
           Европа след септември 1940 г. 
           Категорично са отразени
           териториалните промени за
           сметка на Румъния. Бесарабия и
           Буковина вече са в границите на
           СССР, т.нар. Северна Трансилвания
           в тези на Унгария, а Южна
           Добруджа отново е българска.
           Подобна категоричност не се
           среща в Атлас Илюстрована
           политика по отношение на други
           териториални промени в Европа.  ",
}