000000022 001__ 22
000000022 037__ $$aSUDGTL-MAPS-2010-020
000000022 041__ $$abul
000000022 100__ $$aне е посочен автор
000000022 245__ $$aБалкански полуостров [карта, 1940]$$bАтлас Илюстрована политика: Голямо илюстровано издание
000000022 260__ $$c1940
000000022 260__ $$aСофия
000000022 260__ $$bИлюстрована политика/ Придворна хромолитография "Балкан"
000000022 300__ $$aбез номерация
000000022 500__ $$aКартата представя Югоизточна Европа след септември 1940 г.  Категорично са отразени териториалните промени за сметка на Румъния. Бесарабия и Буковина вече са в границите на СССР, т.нар. Северна Трансилвания в тези на Унгария, а Южна Добруджа отново е българска. Подобна категоричност не се среща в Атлас Илюстрована политика по отношение на други териториални промени в Европа.   
000000022 520__ $$aСъвременна история, Балкански полуостров, част от Австрия, Албания, България, Гърция, част от Италия, Румъния, част от Словакия, част от СССР, Турция, Унгария, Югославия 
000000022 6531_ $$aБалкански полуостров
000000022 8560_ [email protected]
000000022 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/22/files/SUDGTL-MAPS-2010-020.jpg
000000022 8564_ $$qhttps://lib.sudigital.org/record/22/files/icon-SUDGTL-MAPS-2010-020.gif$$xicon
000000022 909C0 $$Y1940
000000022 909C4 $$dhttp://www.anamnesis.info/resources/Balkanski_poluostrov_1940$$pБалкански полуостров, 1940
000000022 980__ $$aMAPS