@article{Калинова:20150,
   author    = "Евгения Калинова and Евгений
           Кандиларов and Сашка Миланова and
           Илияна Марчева and Искра Баева",
   title    = "ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ
           ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ: Том І",
   year     = "2012",
   note     = "Рецензент: акад. проф. д.и.н.
           Георги Марков Съставител и
           научна редакция: проф.д-р Искра
           Баева Редакционна колегия:
           проф.д-р Искра Баева, Симеон
           Симеонов, доц. д-р Димитър Вечев,
           д-р Станьо Сираков, д-р Евгений
           Кандиларов. Книгата се издава с
           любезната подкрепа на
           „Полиграфснаб“ АД, „БЕНА“ ЕООД
           и на Кристиян Вигенин, депутат в
           Европейския парламент.
           СЪДЪРЖАНИЕ Встъпление . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . . . . . . 7 Предговор . . . . .
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
           Възникване на Отечествения
           фронт в годините на Втората
           световна война Евгения Калинова
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Мястото
           и ролята на Отечествения фронт в
           годините на „народната
           демокрация“ (1944–1947) Евгения
           Калинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
           Отечественият фронт – от
           коалиция към единна
           общественополитическа
           организация Евгений Кандиларов .
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
           Отечественият фронт и процесите
           на десталинизация в България
           Сашка Миланова . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . 205 Промените в
           организацията и дейността на
           Отечествения фронт през 60-те
           години и в началото на 70-те
           години Илияна Марчева . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . . 227 Превръщане на
           Отечествения фронт в част от
           социалното управление през 70-те
           години Илияна Марчева . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . . . . 275 Отечественият
           фронт пред новите
           предизвикателства в последното
           десетилетие на социализма Искра
           Баева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
           Трансформация на Отечествения
           фронт в Отечествен съюз в
           началото на прехода в България
           Искра Баева . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . .379 Хроника на историята на
           Отечествения фронт/съюз . . 397
           Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . 413",
}