SUDGTL-BOOK-2014-356

ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ: Том І

Евгения Калинова ; Евгений Кандиларов ; Сашка Миланова ; Илияна Марчева ; Искра Баева

2012
Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София

Описание: Тип файл - PDF. Големина на файла - Файлът е предоставен от доц. д-р Искра Баева. Файлът е качен от Димитър Григоров.
Език: bul Страници: 421
Ключови думи: България, 1944-1989 ; България, 1989- ; БКП ; БСП ; комунизъм ; социализъм ; преход ; Втора световна война ; Съвременна българска история ; Отечествен фронт ; Отечествен съюз ; XX век
Бележки: Рецензент: акад. проф. д.и.н. Георги Марков Съставител и научна редакция: проф.д-р Искра Баева Редакционна колегия: проф.д-р Искра Баева, Симеон Симеонов, доц. д-р Димитър Вечев, д-р Станьо Сираков, д-р Евгений Кандиларов. Книгата се издава с любезната подкрепа на „Полиграфснаб“ АД, „БЕНА“ ЕООД и на Кристиян Вигенин, депутат в Европейския парламент. СЪДЪРЖАНИЕ Встъпление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Възникване на Отечествения фронт в годините на Втората световна война Евгения Калинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Мястото и ролята на Отечествения фронт в годините на „народната демокрация“ (1944–1947) Евгения Калинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Отечественият фронт – от коалиция към единна общественополитическа организация Евгений Кандиларов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Отечественият фронт и процесите на десталинизация в България Сашка Миланова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Промените в организацията и дейността на Отечествения фронт през 60-те години и в началото на 70-те години Илияна Марчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Превръщане на Отечествения фронт в част от социалното управление през 70-те години Илияна Марчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Отечественият фронт пред новите предизвикателства в последното десетилетие на социализма Искра Баева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Трансформация на Отечествения фронт в Отечествен съюз в началото на прехода в България Искра Баева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Хроника на историята на Отечествения фронт/съюз . . 397 Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

 

 Record created 2014-08-06, last modified 2014-09-26


Fulltext:
Download fulltext
PDF