SUDGTL-BOOK-2014-324

Социална политика на България презъ време на войната отъ 1915-1918 год.: Във: Списание на Българската академия на науките и изкуствата, кн. LXII - 2

Илия Янулов

1941
Държавна печатница София

Описание: Файлът съдържа студията на Илия Янулов „Социална политика на България през време на войната от 1915-1918 г.”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,34 МВ.
Език: bul Страници: 41-264
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; ХХ в. ; 1915 г. ; 1916 г. ; 1917 г. ; 1918 г. ; 1919 г. ; Първа световна война ; българи ; социална политика ; общество ; икономика ; стопанство ; война ; право ; законодателство ; подпомагане ; войници ; семейство ; община ; дружество ; благотворителност ; здравеопазване ; хигиена ; закони ; военни ; водоснабдяване ; кредит ; финанси ; град ; село ; селище ; лекари ; труд
Бележки: Съдържание: Предговоръ, стр. 41; І. Стопанска политика на България презъ годините на войната 1915-1918, стр. 47; ІІ. Подпомагане на нуждаещите се войнишки семейства въ време на мобилизация и война у насъ презъ годините 1915-1918, стр. 56; ІІІ. Законодателство и дейность за борба противъ епидемиите у насъ презъ време на войната 1915-1918 год., стр. 113; ІV. Други социални мероприятия на българската държава презъ военните години 1915-1918, стр. 201; V. Законодателство за покровителство на труда и за социалната сигурность, създадено презъ време на войната 1915-1919 г., стр. 228; VІ. Общо заключение, стр. 247.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 0 1912

 

 Record created 2014-06-24, last modified 2014-06-24


Fulltext:
Download fulltext
PDF