SUDGTL-BOOK-2014-315

Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година


1928
Кооперативна печатница и книговезница „Изгревъ” Плевен

Описание: Файлът съдържа Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,40 МВ.
Език: bul Страници: 95
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Плевен ; ХХ в. ; 1927 г. ; българи ; финанси ; приходи ; разходи ; бюджет ; икономика ; стопанство ; отчет ; имоти ; образование ; здравеопазване ; училище ; съобщения ; благоустройство ; водоснабдяване ; архитектура
Бележки: Поместени са таблици. Съдържание:Уводъ, стр. 3; Промени въ п. комисия и окр. съветъ, стр. 3; Конференции, стр. 4; Глава І: Бюджето-контролна дейность, стр. 5; Глава ІІ: Стопанска дейность, стр. 51; Глава ІІІ: Здравеопазване, стр. 66.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2452

 

 Record created 2014-06-17, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF