SUDGTL-BOOK-2014-309

Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1894-1895 година: Представено на Свищовский Окръженъ Съветъ, при откриванието втората му редовна септемврийска сессия отъ Окр. Управитель


1895
Дунавско Печатарско Дружество Свищов

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 1894-1895 г., представено на Свищовския окръжен съвет, при откриването на втората му редовна септемврийска сесия от окръжния управител”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,99 МВ.
Език: bul Страници: 86
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Свищов ; ХІХ в. ; 1894 г. ; 1895 г. ; българи ; окръг ; окръжие ; изложение ; град ; село ; селище ; администрация ; население ; демография ; съобщения ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; данъци ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; пътища ; гори ; имоти ; община ; финанси ; търговия ; занаяти ; затвори
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: Реч, стр. І; І. Административенъ отделъ, стр. 6; ІІ. Икономически отделъ, стр. 14.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2457

 

 Record created 2014-06-15, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF