SUDGTL-BOOK-2013-657

Докторантски и постдокторантски четения 2011

Йордан Илиев ; Антоан Тонев ; Ивана Христова ; Георги Канев ; Цветелина Харалампиева ; Мариан Гяурски ; Христина Георгиева ; Галина Георгиева ; Лилия Чаушева ; Ивет Фандъкова ; Кремена Йорданова

2013
ИФ-94 София

Описание: Файлът съдържа сборник с докторантски статии и съобщения. Размер на файла, 2,78 МБ. Формат на файла - PDF.
Език: bul Страници: 145
Ключови думи: История ; Антропология ; Античност ; Средновековие ; България ; докторанти
Бележки: Сборника съдържа статии и съобщения на докторанти към Исторически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", изнесени на специализиран докторнатски семинар през 2011 г.: "Йордан Илиев, Родопите и прорицалището на Дионис в Древна Тракия стр. 5; Антоан Тонев, Значение на термина „федерати” през IV век стр. 23; Ивана Христова, Влияние на климатичните промени върху начина на живот и историческото развитие на Балканите стр. 39; Георги Канев, Аскетизъм, нравственост и аскетично обаяние в средновековна България (във връзка с разпространението на ереси) стр. 55; Цветелина Харалампиева, „Планинци – преселници“ – погледът на един осетинец към мухаджирството стр. 68; Мариан Гяурски, Тоталитарният спорт в социалистическа Източна Европа – подходи, методи и тенденции в съвременната историография стр. 79; Христина Георгиева, Разведряване на атмосферата сред интелигенцията през 50-те години на XX век в Източния блок – съпоставка между Централна Европа и България стр. 87; Галина Георгиева, Понятието "нация" (през погледите на Ърнест Гелнер, Бенедикт Андерсън и Антъни Смит) стр. 103; Лилия Чаушева, Защо Нидерландия отхвърли проекта за европейска Конституция на референдум? стр. 109; Ивет Фандъкова, Трудови миграции: теоретични концепции стр. 118; Кремена Йорданова, „Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот (фолклор на футболни запалянковци) стр. 126."

 

 Record created 2013-10-25, last modified 2013-10-25


Fulltext:
Download fulltext
PDF