Хората, които видяха тази страница, също разгледаха:
(100)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(100)  Социална теория на масовата комуникация и медиите: Журналистиката като социален феномен и социална практика - Елиезер Алфандари - SUDGTL-BOOK-2012-035
(99)  Asia politica [Политическа карта на Азия]: Atlante internazionale del Touring club italiano. (3. ed.). Centosettanta tavole principali, centrotrenta carte parziali e di suiluppo. Opera redatta ed eseguita nell'Ufficio cartografico del T.C.I. sotto la direzione di L.V. Bertarelli, O. Marinelli, P. Corbellini. Milano: Touring club italiano. MDCCCCXXIX/VII. - SUDGTL-MAPS-2010-307
(99)  Bulgaria [България]: Hammond's New World Atlas. Containing New and Complete Historical, Economic, Political and Physical Maps of the Entire World in Full Colors with Complete Indexes and the Races of Mankind, Illustrated Gazetteer of the World, Illustrated Gazetteer of the United States and Territories. Garden City Publishing Company, Inc. Garden City, N.Y., U.S.A. 1948. - C S Hammond - SUDGTL-MAPS-2011-099
(98)  Bulgaria. The World Atlas [България. Атлас на света]: Chief Administration of Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the USSR. The World Atlas. Second Edition. Moscow. 1967. - SUDGTL-MAPS-2011-098


История на свалянето: