@article{Сирил:18971,
   author    = "Сирил Блек",
   title    = "Установяване на конституционно
           управление в България",
   year     = "1996",
   note     = "Книгата съдържа следните глави: 
           "Увод" - 1 с., "Обществени и духовни
           основи на конституцията" - 13 с.,
           "Подготовката на Органическия
           устав" - 56 с., "Учредителното
           събрание" - 73 с. "Конституцията и
           политическите партии" - 103 с.,
           "Князът и европейските сили" - 135
           с., "Борбата между княза и
           Народното събрание" - 156 с.,
           "Суспендирането на
           конституцията" - 191 с.,
           "Възстановяване на
           конституцията" - 231 с.,
           "Заключение" - 270 с.",
}