000018971 001__ 18971
000018971 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2012-054
000018971 041__ $$abul
000018971 100__ $$aСирил Блек
000018971 245__ $$aУстановяване на конституционно управление в България
000018971 260__ $$c1996
000018971 260__ $$aСофия
000018971 260__ $$bИздателство Отворено общество
000018971 300__ $$a278
000018971 500__ $$aКнигата съдържа следните глави:  "Увод" - 1 с., "Обществени и духовни основи на конституцията" - 13 с., "Подготовката на Органическия устав" - 56 с., "Учредителното събрание" - 73 с. "Конституцията и политическите партии" - 103 с., "Князът и европейските сили" - 135 с., "Борбата между княза и Народното събрание" - 156 с., "Суспендирането на конституцията" - 191 с., "Възстановяване на конституцията" - 231 с., "Заключение" - 270 с.
000018971 520__ $$aФайлът съдържа изследването на Сирил Блек посветено на установяването на конституционно управление в България. Формат на файла- PDF. Размер на файла 3.48 МБ. 
000018971 596__ $$aБиблиотека на Исторически факултет
000018971 6531_ $$aорганически устав
000018971 6531_ $$aучредително събрание
000018971 6531_ $$aконституцията
000018971 6531_ $$aсуспендиране 
000018971 6531_ $$aборби за власт
000018971 6531_ $$aкняз
000018971 6531_ $$aнародно събрание
000018971 8560_ [email protected]
000018971 8564_ $$uhttps://lib.sudigital.org/record/18971/files/SUDGTL-BOOK-2012-054.pdf
000018971 909C0 $$Y1996
000018971 980__ $$aHISTBUL3