годишнина:
XIII SUDGTL-MAGAZ-2011-131

Философски преглед
Главен редактор: проф. Димитър Михалчев
3
София
1941

Език: bul Страници: 94 Ключови думи: Философски преглед ; списание ; България ; Димитър Михалчев
Ресурси

© SUDigital

Абстракт
Файлът съдържа брой от българско списание "Философски преглед", излизащо между 1929 и 1943 година. Формат на файла - PDF. Размер на файла - 5,37 МВ.

Note: Списание "Философски преглед" има разнообразна тематика и съдържание. В периода 1929-1943 г. излизат 71 книжки от него. Сътрудници и автори в него са значими личности от българския интелектуален елит като: Александър Балабанов, Петър Бицилли, Мара Белчева, Боян Болгар, Тодор Влайков, Любомир Владикин, Венелин Ганев, Атанас Далчев, Иван Кинкел, Димо Казасов, Фани Попова-Мутафова, Петър Мутафчиев, Константин Петканов, Никола Сакаров, Александър Теодоров-Балан, Цеко Торбов, Иван Хаджийски и други. Конкретният брой съдържа следните материали: 1. Иван Хаджийски - Появата на индивидуализма у нас; 2. Любен Цветаров - Стилът на Г. П. Стаматов; 3. Стелла А. Русчева - Симпатията и антипатията в отношението между хората; 4. Димитър Михалчев - За ролята на случайността и на великите люде в историята; 5. Ангел Бънков - Философското дело на Иван Гюзелев (1844-1916). По случай 25 години от смъртта му; 6. Въпроси и отговори: Душата на късогледите. От Георги Томалевски; 7. Критични отзиви: Хр. Ботев: Пълно събрание на съчиненията. Под редакцията на Михаил Димитров. Разглежда Д. П. Иванчев, История философии (Том I, Москва, 1940). Разглежда Д. Михалчев; 8. Философска книжнина; 9. Книгопис.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-03-25, last modified 2011-03-25


Fulltext:
Download fulltext
PDF