SUDGTL-MSS-2011-114

Cod. D. Slavo 35: Книжица вместо огледалце за всякой българин, 1850 г.

Листа/страници: 14 л., 152/112 мм., по 19 реда на страница.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Осъвременен с влияние на източнобългарските говори.
Украса: Няма.

Палеография

Дата и място на възникване
1850 г.

Материал
Хартия: синкава, тънка и гладка. без воден знак.

Бележки и приписки
Бележка от писача: "Преписа Х. П. Х. Г., 1850 месец 11ии на 17 ии ден."


Разширено описание: Книжнина и въспитание от А. Б. В. Г. Д. и прочие все що е добро. Стихотворно наставление на българските дечица.


Време и начин на постъпления: От сбирката на Университетска библиотека.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-10, last modified 2011-02-10


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL