SUDGTL-MSS-2011-101

Cod. D. Slavo 17: Апокрифен сборник, първата половина на ХVІІІ в.

Листа/страници: І+151 л., 215/150 мм., по 20 реда на страница.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Полуустав наподобяващ средногорски тип писмо. Пише една ръка. Едноеров, безюсов правопис.
Украса: Киноварни инициали от геометрично-растителен тип и чернослов в заглавията.

Материал
Хартия: жълтеникава, плътна и гладка. Водният знак е "Три луни" с контрамарка литери от 1734 г.

Бележки и приписки
Късни приписки.


Разширено описание: Сборник със смесено съдържание, копие на Беляковски сборник, НБКМ №309.


Време и начин на постъпления: Ръкописът е получен в библиотеката на ЦСВП като дар по случай стогодишнината на СУ "Св. Климент Охридски".:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-04, last modified 2011-02-04


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL