SUDGTL-MSS-2011-095

Cod. D. Slavo 16: Монашески сборник, втората половина на ХІV в.

Листа/страници: 4 листа, 135/206 мм., по 18 реда на страница.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Изправен, равен полуустав, писан от една ръка. Едноеров, безюсов правопис.
Украса: Заглавните букви към отделните откъси са изписани с червено мастило, което сега е избеляло до оранжево.

Палеография

Дата и място на възникване
втората половина на ХІV в.

Материал
Хартия: тънка и кремаво жълта. Воден знак: "Тризъбец".

Бележки и приписки
Няма.


Разширено описание: Фрагментът представлява част от монашески сборник, като текстът от четирите листа не е последователен.


Време и начин на постъпления: Ръкописният фрагмент е подарен на ЦСВП от Ангел Радушев през 1989 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-02-03, last modified 2011-02-03


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL