SUDGTL-BGCW-2010-410

Окръжно I - 2816 относно зародилото се опасно явление, засягащо сигурността на въздушния транспорт, София, 11 ноември 1970 г.


1970

Описание: По повод съвещание на органите по сигурността на социалистическите държави във Варшава през септември 1970 г. и предприемането на специални мероприятия за пресичането на дейността, свързана с отвличанията на самолети.
Език: bul Страници: 2
Ключови думи: отвличане на Ан-4 в Турция ; въздушно пиратство ; тероризъм ; България
Бележки: АКРДОПБГДСРС БНА - М, ф. VI - Л, а.е. 508, т. I, ч. 4, л. 1-2

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF