SUDGTL-BGCW-2010-409

Окръжно I - 2166 относно актовете на въздушното пиратство, София, 17 август 1973 г.

Гр. Шопов

1973

Описание: За предприемането на мерки по засилен контрол от окръжните управления, на територията на които има аеродруми на ДСО "БГА - Балкан". Нарежда се проверката на пътниците да се извършва от служител на ДС.
Език: bul Страници: 4
Ключови думи: въздушно пиратство ; тероризъм ; мероприятия на ДС за безопасност на полетите ; България ; МВР ; БГА БАЛКАН
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а.е. 2010, л. 1-4

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF