SUDGTL-BGCW-2010-408

МЗ № I-2 относно мерките за организиране и провеждане борбата на органите на МВР за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористичната дейност, София, 2 януари, 1980 г.


1980

Описание: Борбата за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористична дейност се организира и ръководи от Държавна сигурност, като в нея се включват и служителите от НМ, ГВ, ПО, отдел "Затвори".С цел да се по добри работата на ДС срещу терористичната дейност в Шесто управление на ДС се създава отдел за борба с тероризма, анонимната враждебна дейност, бягствата и за издирване на държавни престъпници. Разписани са конкретните задължения на всички управления на ДС.
Език: bul Страници: 21
Ключови думи: мерки на МВР срещу тероризма ; тероризъм ; България ; МВР
Бележки: АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а.е. 329, л. 1-21

 

 Record created 2010-11-21, last modified 2010-11-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF